Perioada de înscriere/ reînscriere pentru grădiniţă

Înscrierea/reînscrierea se realizează în fiecare an, conform calendarului transmis de Ministerul Educaţiei Naţionale. Numărul maxim de copii admişi la grupă se stabileşte prin Planul anual de şcolarizare şi este avizat de ISJ Ilfov.

Copiii sunt admişi și în alte perioade ale anului şcolar (la alte momente) în funcţie de locurile libere disponibile.

În cazul în care se solicita înscrierea copilului în timpul anului şcolar, Secretariatul şcolii va informa părinţii cu privire la locurile libere disponibile. Ulterior, părinţii vor fi contactaţi, în ordinea primirii cererilor de înscriere, şi invitaţi să viziteze şcoala pentru a se întâlni cu Directorul.

Perioada de transfer pentru grădiniţă

Transferul copiilor la Şcoala Primară Explore 100, nivel preşcolar, se realizează conform ROFUIP şi Regulamentului Intern al Şcolii Primare Explore 100, în limita locurilor disponibile.

Paşii procesului de înscriere/admitere:

Recomandăm tuturor părinților ca, înainte de înscriere, să viziteze împreună cu copilul grădiniţa/școala și să aibă o discuție cu directorul școlii.

Pașii procesului de înscriere sunt următorii:

 1. Programarea unei vizite pentru grădiniţă/şcoală – la Secretariatul şcolii, fie telefonic 0722 110 221, fie pe mail, la adresa scoalaexplore100@yahoo.ro;
 2. Vizitarea grădiniţei/şcolii;
 3. Completarea de către părinţi a chestionarului de admitere. Rolul chestionarului este acela de a ne ajuta să înţelegem mai bine care sunt aştepările părinţilor legate de şcoalăşi de educaţia copilului
 4.  Petrecerea unei perioade de o saptamana la cursurile şcolii. Pe parcursul acestor zile, cadrul didactic și consilierul școlii vor observa nivelulul de integrare în grup, participarea la sarcinile școlare, interesul pentru activitațile de grup și individuale, precum și cooperarea cu cadrele didactice și personalul din școală;
 5.  Discuție cu directorul şcolii.
 6. Comunicarea deciziei privind admiterea/respingerea copilului.
 7. Completarea formularului de înscriere, semnarea contractului educaţional și a Regulamentului de Ordine Interioara.

 

NOTĂ – în cazul în care exista suspiciuni de cerințe educative speciale (CES), Școala Primară Explore 100 își rezervă dreptul de a solicita părinților evaluare complexa și orientare școlară (emisă de CJERAE). În cazul copiilor cu cerințe educaționale speciale (având certificat de orientare școlară), decizia de admitere va fi luată ținând cont de următoarele criterii:

– evaluarea gradului de support educațional special care trebuie acordat copilului;

– existența personalului calificat de însoțire și sprijin educațional.

Înscrierea şi dosarul de înscriere

Fiecare copil va avea nevoie de un dosar complet conținând următoarele documente:

 • Formular de înscriere: principala sursă de informare rapidă despre fiecare elev. Formularul de înscriere trebuie completat detaliat şi corect la înscrierea în școală, precum şi la începutul fiecărui an şcolar. Pe parcursul anului școlar, precum și la reînscrierea copilului în anul școlar următor, părinții vor informa Secretariatul școlii despre orice schimbare intervenită privind datele din formularul de înscriere, cum ar fi, dar fără a se limita la: date de contact, adresă, stare de sănătate a copilului, persoane autorizate să ridice copilul de la şcoală etc.;
 • Copie certificat de naştere;
 • Copie CI părinţi
 • Contract de școlarizare;
 • Foaie matricolă SAU fişa psiho-pedagogică (de la grădiniţă)/ Raportul de evaluare;
 • Fişa medicală;
 • Aviz medical pentru participarea la ora de educație fizică și sport;
 • Adeverință medicală – clinic sănătos pentru intrarea în colectivitate.

Lista de aşteptare

Dacă se eliberează locuri, atunci părinţii ai căror copii se află pe lista de aşteptare vor fi contactaţi de Secretariatul școlii pentru a stabili detaliile privind vizita la şcoală şi întâlnirea cu Directorul Educaţional.

Copiii din aceeaşi familie

Şcoala Primară Explore 100 are drept criteriu specific de selecţie existenţa fratilor în unitate, venind astfel în sprijinul familiilor cu mai mulţi copii de vârstă preşcolară şi şcolară.