Paşii procesului de înscriere in afterschool:

Școala Primară Explore 100 recomandă tuturor părinților ca, înainte de înscriere, să viziteze împreună cu copilul afterschool-ul și să solicite  o  discuție cu directorul școlii.

Pașii procesului de înscriere sunt următorii:

 1. Programarea unei vizite se poate face la Secretariatul Scolii EXPLORE 100, fie telefonic 0722 110 221, fie pe mail, la scoalaexplore100@yahoo.ro;
 2. Vizita si discuția cu directorul şcolii;
 3. Intalnire cu cadrul didactic sau cu consilierul scolii;
 4. Comunicarea deciziei privind admiterea/respingerea copilului;
 5. Completarea formularului de înscriere,
 6. Semnarea contractului educaţional.

NOTĂ – în cazul în care exista suspiciuni de cerințe educative speciale (CES), Explore 100 își rezervă dreptul de a solicita părinților evaluare complexă și orientare școlară (emisă de CJERAE). În cazul copiilor cu cerințe educaționale speciale (având certificat de orientare școlară), decizia de admitereva fi luată ținând cont de următoarele criterii:

– evaluarea gradului de suport educațional special care trebuie acordat copilului;

– existența personalului calificat de însoțire și sprijin educațional.

Înscrierea şi dosarul de înscriere

Fiecare copil va avea nevoie de un dosar complet conținând următoarele documente:

 • Formular de înscriere: principala sursă de informare rapidădesprefiecare ele. 
 • Copie certificat de naştere;
 • Copie CI părinţi
 • Contract de școlarizare;
 • Foaie matricolă SAU
 • Fişa psiho-pedagogică (de la grădiniţă)/Raportul de evaluare
 • Adeverință medicală – clinic sănătos pentru intrarea în colectivitate.