Explore 100 se constituie ca  resursă de încredere și optimism pedagogic. Vrem să demonstrăm oamenilor modul în care pot adopta, adapta și crea cele mai bune practici educative.  Vrem să propunem și să dezvoltăm  experiente educative despre inovație și învățare continuă în lumea reală.

Viziunea noastră este o nouă lume a învățării bazată pe adevărul convingător că îmbunătățirea educației este cheia supraviețuirii rasei umane. Este o lume a creativității, a inspirației și a ambiției, motivată de dovezi și de experiență.

Este o lume în care elevii devin cursanți pe tot parcursul vieții și dezvoltă abilități specifice pentru secolul XXI, o lume în care inovația este regula și nu excepție. Este o lume în care școala oferă un învățământ riguros bazat pe proiecte, învățare socială și emoțională și accesul la noile tehnologii. Este o lume în care studenții și părinții, profesorii și administratorii, factorii de decizie și oamenii pe care îi deservesc sunt împuterniciți cu o viziune comună de a schimba educația în bine.

Numim acest loc Explore 100 și nu oferim doar viziunea pentru această nouă lume a învățării, ci și conexiunile de comunicare  și acțiune strategică pentru a o face reală.

Principiile fundamentale respectate de creatorii itinerariilor de învățare propuse de EXPLORE 100 recunosc faptul că  a instrui pe cineva nu este o chestiune de înmagazinare de rezultate (memorare de informaţii), ci presupune a-l învăţa să participe la procesul care face posibilă crearea de cunoştinţe. Cunoaşterea este un proces, nu un produs. Sursa generatoare de învățare în mediul creat de Explore 100  o reprezintă procesualitatea cunoașterii și metodologia specifică ce îi imprimă dinamicitate și relevanță. Procesualitatea învățării angajează un complex dinamic de procese cognitive, afectiv-motivaționale și acționale (de receptare, memorare conceptualizare, procesare, transfer, formalizare, etc.) fiecare cu mecanismele sale specifice, capabile să genereze acele schimbări cantitative și calitative, stabile și durabile la nivelul personalității elevului.

 Copiii noștri, prea des numiți: „digital born”, au un profil individual particular. Asemenea lumii în care s-au născut au zonele lor de excelență dar și vulnerabilități specifice. Ei sunt în mod natural activi. În calitatea noastră de părinți și educatori vrem să le oferim acele ocazii care să le valorifice oportun activismul. Școala de masă, motivat sau nu, îi ocupă, desigur (!), dar de cele mai multe ori îi ține ocupați în condiții de pasivitate și lipsa libertății de exprimare. Noi ne dorim să fie ocupați dar liberi! Să fie liber să aleagă într-un context motivațional efervescent ceea ce le ăntreține și hrănește curiozitatea naturală pentru cunoaștere, provocîndu-l să fie el însuși creatori în a-si monitoriza propria activitatea de învățare, în a alege modalitatea de a aborda rezolvarea unor probleme și de a împărtăși cu alți copii ceea ce a învățat și dorește să învețe, dar și dificultățile pe care le întâmpină, de cele mai multe ori.

Elevii trebuie să fie încurajați să adopte ei înșiși o atitudine activă față de educația lor. Trebuie să li se ofere ocazia de a rezolva probleme ale vieții, pe măsura nevoilor personale de dezvoltare și afirmare.

 conf universitar dr. Diana Csorba