CursuriExperienţele educative Explore 100 Plus sunt proiectate din perspectiva diferențelor individuale, posibilitatea de a parcurge itinerarii de învățare în ritm propriu, de a răspunde propriilor interogații, dileme, de a perfecționa propriile capacități de învățare, de a împărtăși experiențe pozitive, dar și dificultăți, de a colabora în rezolvarea unor sarcini de învățare complexe, de a primi feed-back personalizat, de a se evalua obiectiv prin raportarea la propriul progres. Mediul este securizant, etic şi celebrează performanța individuală într-un context al reușitei tuturor.

Creatorii experințelor de învățare sunt concentrați pe a crea o comunitate autentică de învățare. În acest sens, programa cursurilor Explore 100 Plus, deschide oportunități de cercetare și interogații problematizante pentru a identifica soluții de perfecționare continuă și construcția unui nou tip de cunoaștere, la nivel comunitar, care integrează ceea ce știm despre modalitatea în care se realizează învățarea la elevii de astăzi, anticipând modalitatea în care o vor face elevii de mâine.

Ştim bine că focalizarea excesivă pe zona academică devine toxică, consielierii în învăţare vor aprecia personalitatea celui ce învață nu doar din perspectiva rezultatelor obținute de elevi la o probă sau alta, ci construind punți reale de comunicare cu părinții, chiar și atunci când sunt ocupați, pentru a privi integral personalitatea copilului și de a descoperi și alte resorturi, motivaționale, emoționale ce susţin ori perturbă procesul de învăţare.

Explore 100 se constituie ca resursă de încredere și optimism pedagogic. Vrem să demonstrăm oamenilor modul în care pot adopta, adapta și crea cele mai bune practici educative. Vrem să propunem și să dezvoltăm experienţe educative despre inovație și învățare continuă în lumea reală.

Viziunea noastră este o nouă lume a învățării bazată pe adevărul convingător că îmbunătățirea educației este cheia supraviețuirii rasei umane. Este o lume a creativității, a inspirației și a ambiției, motivată de dovezi și de experiență.

Este o lume în care elevii devin cursanți pe tot parcursul vieții și dezvoltă abilități specifice pentru secolul XXI. Este o lume în care inovația este regulă și nu excepție. Este o lume în care școala oferă un învățământ riguros bazat pe proiecte, învățarea socio-emoțională și accesul la noile tehnologii. Este o lume în care studenții și părinții, profesorii și administratorii, factorii de decizie și oamenii pe care îi deservesc sunt împuterniciți cu o viziune comună de a schimba educația în bine.

Numim acest loc Explore 100 și nu oferim doar viziunea pentru această nouă lume a învățării, ci și conexiunile de comunicare  și acțiune strategică pentru a o face reală.