Primului razboi mondial

by Andrei Papadache & Lavinia Nita
No student enrolled
  • 4 lessons
Free

Drumul de la dorință la realizare: strategii, valori și emoții din Primul Război Mondial

De la conflictul mocnit la conflictul armat: pentru ce, cum și cu ce preț

 

            Prima Conflagrație Mondială a reprezentat primul mare moment de maximă tensiune din istorie, care a antrenat participarea unui mare număr de state de pe mai multe continente și care a determinat dozarea maximă a resurselor către un scop bine definit, cu urmări remarcabile în plan demografic, social și cultural. Conflictul, izbucnit sub formă de război în 1914, a cunoscut zeci de ani de „construcții” înainte de a se declanșa, momente de timp în care marile puteri din Europa s-au pregătit de confruntare într-un mod tacit și subtil. Început în forță, războiul a avut o evoluție neașteptată și urmări care se răsfrâng până în zilele noastre.

            Istoria, disciplină socio – umană, este o știință care studiază trecutul sub toate aspectele – atât politic și militar, dar și economic, vestimentar sau alimentar. Din această perspectivă, propun un curs care să îi familiarizeaze pe elevi cu toate aspectele istoriei, învățându-i pe aceștia să valorizeze atât evenimentele politice trăite de către conducători, cât și evenimentele de viață cotidiană și trăirile marilor mase ale populației. Primul Război Mondial a fost un eveniment complex, care oferă atât o istorie oficială, de sus în jos, adică de la conducători către mase, cât și o istorie neoficială, de jos în sus, de la mase către conducători. Dacă primul tip de istorie se prezintă prin caracterul rece, obiectiv și rațional, mai degrabă evenimențial, al doilea tip de istorie, care merge către microistorie, ne aduce la lumină un caracter subiectiv, emoțional și mai apropiat microcosmosului înconjurător. Prin acest demers, elevul se va antrena pentru viață, căci el va învăța care au fost principalele evenimente din timpul războiului, dar în același timp se va pune în situații de viață ale unui soldat, gata să ia cele mai înțelepte decizii și să își asume un statut în care va fi nevoit să își pună în valoare trăsăturile morale. Acesta va experimenta relații, va cunoaște ce înseamnă ambiția, perseverența, curajul, solidaritatea și va învăța cum să își gestioneze conflictele exterioare și interioare. Dincolo de tematica războiului, elevul participant la curs va învăța să trăiască și să aplice principiile Primului Război Mondial în toate situațiile de viață.

Până la finalul cursului, elevii vor fi capabili să conceapă o scenetă de 20 – 30 de minute despre momentele Primului Război Mondial (cauze – desfășurare – consecințe), prin care vor fi verificate atât cunoștințele acumulate, cât și competențele de viață pe care fiecare elev ar trebui să și le însușească.

Sesiunile se vor desfășura, după caz, la sediul Școlii Explore 100 (Mogoșoaia, Strada Doctor Claudiu Tănăsescu, Nr. 6, Județul Ilfov) și la Muzeul Național de Istorie a României (București, Calea Victoriei, Nr. 12, Sector 3), unde se va face vizitarea interactivă a expoziției „România în Marele Război”. Aceasta din urmă oferă un cadru mai larg de înțelegere a problematicii războiului și un punct de plecare pentru cunoașterea deplină a fenomenului și antrenarea abilităților elevului.

Sursele de inspirație care îi vor ajuta pe elevi să înțeleagă etapele desfășurării Primului Război Mondial vor fi filmele, articolele de ziar, scrisorile, literatura de război, imaginile, studiile de caz și hărțile.

Pentru o bună integrare a surselor de inspirație și pentru exersarea constantă a valorilor și atitudinilor necesare integrării în societate și formării omului deplin, se vor utiliza metode diverse, menite a stimula creativitatea și originalitatea elevilor. Principalele metode din cadrul activităților vor fi următoarele: simularea, jocul de rol, lucrul cu fișele, dezbaterea, inima grupului, analiza surselor vizuale, povestea dintr-o vorbă, dialogul alfabetului și altele.

 

  •   0/4

    • Lesson 1 – Istorie
    • Lesson 2 – Istorie
    • Lesson 3 – Istorie
    • Lesson 4 – Istorie

SHARE: