Centru de cercetareExplore 100 a conștientizat nevoia de a fundamenta experiențele educative comprehensive ale elevilor săi  pe cercetări educaționale prioritare pentru reformarea practicilor educative contemporane.

Profesorii și experții Explore 100, alături de  colaboratori externi ai unor instituții partenere au inițiat demersul unor cercetări și studii pedagogice pentru  a găsi formule educative adecvate nevoilor de dezvoltare și afirmare ale principalilor beneficiari: elevii, dar și ale profesorilor  care conștientizează că educația de calitate este un rezultat al investigațiilor atent fundamentate axiologic și asumate praxiologic. 

Zonele prioritare de cercetare ale acestei perioade  sunt:  strategiile de interacțiune didactică, pedagogia succesului, pedagogia terapeutică, profesorul practician reflexiv…

Diana Csorba

Conferențiar Univ. Dr. Universitatea din Bucuresti,

Facultatea de Psihologie si Știinte ale Educatiei, Departamentul de Formarea a Profesorilor